Kinh Cầu An Ngày Và Đêm

Kinh Phật Kinh cầu an ngày và đêm, https://dieunhung.com/
Tượng Phật Thích Ca tọa sen vàng, https://dieunhung.com/

Thỉnh tượng Phật Thích Ca tọa sen vàng,

Đọc Kinh Phật - "Kinh cầu an ngày và đêm" giúp thực tập an lành cả ngày và tịnh tâm đang rong rủi. Bài kinh trích sách Thiền Môn Nhật Tụng do TG Minh Thạnh tổng hợp và biên soạn.

More...


KINH CẦU AN NGÀY VÀ ĐÊM

Buổi sáng mặt trời tỏ dạng
Hào quang chiếu rạng mười phương
Tự do tâm tư tĩnh lặng
Mắt sáng thấy đặng mười phương.

Ngày Đêm thay phiên luân chuyển
Nghiêng mình kính cẩn ân cao
An lành thư thái dồi trao
Phiền muộn biết bao tiêu trừ.

Ngày Đêm an vui xin nhớ
Chúng con xin chớ dễ duôi
Niềm vui bao la nhật nguyệt
Nguyện đoạn tuyệt Tham Sân Si.

Ngày Đêm tham thiền vấn đạo
Tu hành đạo mạo pháp thông
Kẻ gần người xa cung kỉnh
Từ Bi thấm đượm non sông.

Nay con nương nhờ Tam Bảo
Đặng tránh sầu não nạn tai
Chư Thiên, Phạm Thiên các Ngài
Pháp mầu Ngày Đêm che chở.

Bao nhiêu hiểm nguy không ngại
Trọn Ngày cúi lạy Như Lai
Trọn Đêm tham thiền nhập định
Cùng chư Bồ Tát, Thánh Tăng.

Pháp Bảo cao siêu mầu nhiệm
Đêm Ngày nhớ niệm an nhiên
Quét sạch ưu tư phiền não
Hành trì giới luật uy nghiêm.

Mặt dây chuyền hạt Phật Quan Âm cho nam giới https://dieunhung.com/

Mặt dây chuyền hạt Phật Quan Âm cho nam giới


Leave a comment: