All posts in "Sách nói"
Share

Kinh Bát Dương – Thần Chú Bát Dương

By Diệu Nhung / 2018-03-09

Trong đời sống hàng ngày khi chúng ta gặp khó khăn, nguy hiểm, bệnh tật… chúng ta thường niệm Bồ Tát Quán Thế Âm hay Chú Đại Bi để cầu mong được tai qua nạn khỏi, điều cầu nguyện được linh hiển. Ngoài ra chúng ta cũng có thể tụng niệm Kinh Bát Dương và Thần chú Bát Dương khi làm việc quan trọng muốn cầu được thành tựu.
Quý vị có thể tụng kinh và đọc thần chú vào giờ tu tập công phu hàng ngày hoặc tụng câu thần chú: A ÐÀ NI, A DÀ NI, A TỲ LA, MẠNG LUỆ MẠNG ÐÀ LUỆ XÀ LÊ THẾ TÔN nhiều lần vào lúc cấp bách.

Share

CHÚ ĐẠI BI

By Diệu Nhung / 2017-12-12

Trì tụng Chú Đại Bi mỗi ngày để thuận lợi trong cuộc sống, gia tăng thuận duyên trong việc tu tập, Quý vị nhớ rải tâm từ cho bản thân và tất cả chúng sanh sau khi tụng. Khi trì tụng Chú Đại Bi là chúng ta khơi dậy tự tính Phật trong mình, tiếp xúc được với năng lượng của chư Phật và Bồ Tát vì thế mà đẩy lùi nghiệp bất thiện và khiến cho nghiệp thiện phát khởi. Như vậy mình đã có thể tự cứu mình chứ không phải mong chờ Phật và Bồ Tát đến cứu mình.

Share

KINH PHẬT GIÁO KỆ LỜI KHUYÊN CỦA NHƯ LAI

By Diệu Nhung / 2017-11-23

Đọc và nghe Kinh Phật để tăng trưởng nghiệp thiện đẩy lùi nghiệp bất thiện. Trong bài Kệ Lời Khuyên Của Như Lai này Phật dạy chúng ta những việc căn bản nên làm và không nên làm. Kẻ thù lớn nhất của chúng ta là ai? Ngu dốt lớn nhất của đời người là gì? Thất bại lớn nhất của đời người là gì? Tội lỗi lớn nhất của đời người là gì? Tài sản lớn nhất của đời người là gì? Món nợ lớn nhất của đời người là gì? …

Share

KINH ĐỨC PHẬT RA ĐỜI – Sách nói “Thiền Môn Nhật Tụng”

By Diệu Nhung / 2017-02-27

Sắp tới Ngày Phật Đản, hôm nay Diệu Nhung mời Quý vị nghe “Kinh Đức Phật Ra Đời” trong chánh niệm. Đây là bài thứ nhất trong ba bài kinh tóm tắt cuộc đời của Đức Phật Thích Ca.

Bắt đầu từ hôm nay Diệu Nhung sẽ đăng các bài kinh tiêu biểu trích trong sách “Thiền Môn Nhật Tụng” do TG Minh Thạnh tổng hợp và biên soạn. Mỗi ngày Quý vị có thể chọn ra một số bài kinh để tụng hoặc nghe đọc kinh tùy theo cái nào thuận lợi cho Quý vị.