All posts in "PHÁP MÔN DI LẠC"
Share

Sách Phật giáo tặng miễn phí GIA TÀI CỦA NGƯỜI TỈNH THỨC

By Diệu Nhung / 2021-05-07

Sách Phật giáo tặng miễn phí GIA TÀI CỦA NGƯỜI TỈNH THỨC – TG Minh Thạnh. Tác giả viết về các bài học rút ra từ cuộc đời đức Phật và cách thực tập kham nhẫn.

Gia tài của Phật không phải là cung vàng điện ngọc hay những kiến thức của thế gian mà là cái thấy về sự thật, về con đường chấm dứt khổ đau, về hạnh phúc đích thực trong đời sống hiện tại và tương lai. Những kinh nghiệm tu học và tuệ giác của Phật chính là gia tài để lại cho con cháu về sau.

Share

Truyện ngắn Phật giáo cho thiếu nhi THÀNH PHỐ AN LẠC

By Diệu Nhung / 2021-04-01

Truyện ngắn Phật giáo cho thiếu nhi – THÀNH PHỐ AN LẠC trích sách Rong Chơi Tuổi Thơ của tác giả TG Minh Thạnh. Ở phương Tây của dải ngân hà có một Địa Cầu xanh tươi. Trên Địa Cầu này có một thành phố gọi tên là An Lạc. Sở dĩ được gọi là An Lạc bởi vì mọi cư dân trong thành phố này đều thiền hành và thực tập chánh niệm từ sáng đến tối, vì thế niềm vui và sự hoan hỷ lúc nào cũng biểu hiện trên từng gương mặt, từng lời nói, từng suy nghĩ và từng hành động.

Share

PHẬT MẪU Biểu tượng của vũ trụ càn khôn

By Diệu Nhung / 2021-01-23

Mẫu là mẹ, là đấng sinh thành ra muôn loài, là biểu tượng của vũ trụ càn khôn, là năng lượng quân bình âm dương, là biểu hiện của tình thương bao trùm và là sự che chở, cưu mang cùng khắp. Phật Mẫu hóa thân khắp mọi nơi.

Share

NGŨ CỐC

By Diệu Nhung / 2021-01-08

Lúa gạo hay ngũ cốc là hạt giống kết tinh của đất trời, do duyên sinh. Nếu thuận duyên thì mùa màng tươi tốt, gieo gặt thành công, chúng ta có thức ăn để sinh sống. Muốn vậy, chúng ta nên thường xuyên bố thí, tạo phước lành, không hoang phí thức ăn, nhất là đối với lúa gạo hay ngũ cốc.

Share

Tâm DI LẠC

By Diệu Nhung / 2020-08-08

Tâm Di Lạc trích từ sách Phật giáo mới nhất của TG Minh Thạnh “Di Lạc Biểu hiện của tình thương viên mãn”. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thực tập tâm Di Lạc.

Share

Hạnh Di Lạc – Chuyển hóa biệt nghiệp và cộng nghiệp

By Diệu Nhung / 2020-06-20

Quá khứ và hiện tại, chúng ta đã tạo ra nhiều biệt nghiệp không thiện lành nhưng biết tu giới, tu định và tu tuệ thì những nghiệp này sẽ được chuyển hóa hoặc giảm nhẹ. Thời của Di Lạc đang đến, mọi gian tà đều bị đào thải, nên việc tu tập rất quan trọng, và chỉ có người tu mới được cứu xét, được duy trì mạng sống cho đến khi gặp Di Lạc và phát triển năng lượng tu tập mạnh mẽ. Cho nên các vị hãy thành tâm sám hối, không chỉ những việc các vị đã làm trong kiếp hiện tại mà còn những kiếp quá khứ và những kiếp từ vô thỉ. Thực tập hòa bình là pháp môn của Di Lạc, chuyển hóa những trược bất thiện, phát triển năng lượng hòa bình. Các vị có thể thực tập hòa bình cho các vị, cho những người xung quanh, cho nhân loại, muôn loài, chúng sinh trong vũ trụ càn khôn. Pháp môn của Di Lạc khác với các Pháp môn của những vị Phật trước đó, để có thể phù hợp với thời đại mới.

Share

Sách Phật giáo hay tặng miễn phí DI LẠC – BIỂU HIỆN CỦA TÌNH THƯƠNG VIÊN MÃN (HẠNH DI LẠC) – TG Minh Thạnh

By Diệu Nhung / 2020-04-20

Chúng ta hay nghe nói là Phật Di Lạc sẽ được sinh ra và lúc đó trái đất sẽ có hòa bình. Di Lạc không phải là hình tương một ông Phật bụng phệ có gương mặt phúc hậu lúc nào cũng tươi cười mà chúng ta thường thấy, mà Di Lạc chính là biểu hiện của tình thương viên mãn. Mỗi một người khi thực tập Hạnh Di Lạc sẽ tạo ra năng lượng hòa bình, nhiều người thực tập thì năng lượng hòa bình càng to lớn bao trùm cả thế gian. Pháp môn Di Lạc chính là thực tập hòa bình. Đọc sách này để hiểu được thế nào là Di Lạc và cách thực tập Hạnh Di Lạc. Nam Mô Hòa Bình Tam Thế Di Lạc Phật.

Share

Phật Di Lạc – Vị Phật của hòa bình viên mãn

By Diệu Nhung / 2019-11-22

Pháp môn của Di Lạc là thực tập hòa bình, chuyển hóa những trược bất thiện, phát triển năng lượng hòa bình. Các vị có thể thực tập hòa bình cho các vị, cho chúng sinh trong vũ trụ càn khôn. Pháp môn của Di Lạc khác với các Pháp môn của những vị Phật trước đó, để có thể phù hợp với thời đại mới. Các vị thực tập nhưng đừng chấp vào pháp môn, ngay bản thân các vị có thể đưa ra những pháp môn thực tập phù hợp với căn cơ và hoàn cảnh của các vị.

Share

Sách Phật giáo hay tặng miễn phí BÌNH YÊN TỰ TÂM

By Diệu Nhung / 2019-09-25

Sách Phật giáo hay tặng miễn phí “BÌNH YÊN TỰ TÂM – Tâm như phiến đá”. Đây là sách phiên tả các bài giảng kinh Phật của TG Minh Thạnh, trong đó có bài giảng về Kinh Bát Dương. Sách phù hợp cho mọi đối tượng học tập và thực hành Phật Pháp. Quý đọc giả trong và ngoài nước đều có thể đăng ký nhận sách.

1 2 3
Page 1 of 3