PHẬT MẪU Biểu tượng của vũ trụ càn khôn

PHẬT MẪU Biểu tượng của vũ trụ càn khôn
bột ngũ cốc thảo mộc Kokkoh https://dieunhung.com

1. Thưa các vị đồng tu, Mẫu là mẹ, là đấng sinh thành ra muôn loài, là biểu tượng của vũ trụ càn khôn, là năng lượng quân bình âm dương, là biểu hiện của tình thương bao trùm và là sự che chở, cưu mang cùng khắp. Phật Mẫu hóa thân khắp mọi nơi, dù có tri giác hay không có tri giác. Các vị là những hóa thân của Mẫu, các loài động vật, thực vật, khoáng vật… đều là những hóa thân của Mẫu. Mẫu không phải là con người hay thần thánh, không phải Phật cũng không phải chư thiên, không cõi dưới cũng không cõi trên, không phải thiện cũng không phải ác, mà là tập hợp những gì đã nói ở câu đầu tiên. Người đời ban tặng chữ Phật phía trước chữ Mẫu để bày tỏ lòng biết ơn và cung kính vì sự tiếp nối của chính họ.

2.  Nếu có người con trai hiền lành, người con gái hiền lành hay bất cứ chúng sinh nào có sinh ra hay chưa sinh ra, có kiếp sống hay không có kiếp sống, có tội hay không có tội, có lòng tưởng niệm hay không có lòng tưởng niệm, tự thân phát khởi tình thương rộng lớn, quyết chí tu hành theo đúng chánh pháp, ắt được giải thoát, thành Phật, được đề cử và được đề bạt giáo hóa chúng sinh một khu vực nào đó. Tất cả việc này đều là duyên sinh, là nhân quả, không sai khác, nhưng dù duyên sinh hay nhân quả đều do Phật Mẫu sắp đặt, nhưng Phật Mẫu không phải là đấng tạo hóa mà chúng sinh và vạn vật là đấng tạo hóa của chính họ, đơn giản năng lượng Phật Mẫu đang ở trong chúng sinh và vạn vật. Bất cứ chúng sinh và vạn vật nào có đầy đủ phẩm chất đã nói ở trên, thì chính là hóa thân hay đại diện cho Phật Mẫu.

Mẫu là mẹ, là đấng sinh thành ra muôn loài, là biểu tượng của vũ trụ càn khôn

Mẫu là mẹ, là đấng sinh thành ra muôn loài, là biểu tượng của vũ trụ càn khôn

3. Phật Mẫu hóa thân trong hình tượng người mẹ, người cha, người thầy, thậm chí là người quản lý, người bạn tu trong tất cả mọi vị trí xã hội từ người quét rác, công nhân, thợ thủ công đến người bác sĩ, kỹ sư, tổng thống hay phi hành gia. Đơn giản Phật là tự tính không thể nghĩ bàn của chúng sinh. Điều tôi muốn nói với các vị là phải hiếu thảo với ba mẹ của mình vì họ là đại diện hay hóa thân của Phật Mẫu. Hiếu thảo với ba mẹ chính là hiếu thảo với Phật Mẫu vậy. Chúng sinh cũng là ba mẹ nên hiếu thảo với chúng sinh cũng là hiếu thảo với ba mẹ.

4. Phật Mẫu rất thương đàn con của mình nên thường xuyên khuyến tấn sự tu học. Đối với đứa con biết lo tu hành, Mẫu sẽ thưởng nhưng với đứa con ngỗ nghịch, sau nhiều lần nhắc nhở vẫn không chịu thay đổi thì chắc chắn sẽ bị phạt. Mẫu chính là luật nhân quả. Nhân quả luôn có tính giáo dục rất lớn, là quy luật tự nhiên của vũ trụ, có tính thưởng phạt công minh. Dù chúng sinh nào che giấu tội lỗi cách mấy, luật nhân quả đều biết và chúng sinh nào tu hành tích đức, luật nhân quả cũng biết. Các vị Phật ra đời cũng đều là thành tựu của nhân quả, là nhân thiện và quả thiện. Ma vương và quỷ vương ra đời cũng là thành tựu của nhân quả, là nhân bất thiện và quả bất thiện.

Phật Mẫu hóa thân trong hình tượng người mẹ, người cha

Phật Mẫu hóa thân trong hình tượng người mẹ, người cha

5. Các vị hãy thường xuyên niệm Nam Mô Phật Mẫu Mười Phương, Nam Mô Hòa Bình Tam Thế Di Lạc Phật, và Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đồng thời học theo các hạnh của chư Phật, thì dù hiện tại hay tương lai, các vị luôn bình thản trước nghịch cảnh hay thuận cảnh. Không con đường nào đẹp đẽ và thiết thực bằng con đường tu cả. Hãy đem tâm tu mà cúng dường chư Phật. Đừng đánh mất thì giờ vào những việc vô bổ, vì thì giờ không còn nhiều nữa. Hy vọng rằng chúng ta trong thời thượng ngươn, gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, niềm vui không thể nào kể xiết.

Hãy thường xuyên niệm Nam Mô Phật Mẫu Mười Phương, đem tâm tu mà cúng dường chư Phật

Hãy thường xuyên niệm Nam Mô Phật Mẫu Mười Phương, đem tâm tu mà cúng dường chư Phật

NAM MÔ PHẬT MẪU MƯỜI PHƯƠNG. (3 LẦN)
NAM MÔ HÒA BÌNH TAM THẾ DI LẠC PHẬT (3 LẦN)

Leave a comment: