Luyện Dịch Tiếng Anh Phật Giáo – Day 1

Đạo Phật đã tạo nên tín ngưỡng và văn hóa khắp nơi trên thế giới. Đạo phật ngày nay đang được giảng dạy, được viết thành sách, được thảo luận và trao đổi chủ yếu bằng tiếng Anh ở các viện nghiên cứu Phật học ở khắp các châu lục. Các tu sĩ Phật giáo và các cư sĩ phải giao tiếp quốc tế với nhau chủ yếu sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Các quốc gia có đạo Phật là quốc giáo cũng sử dụng Anh ngữ để giao tiếp trong việc thực tập và nghiên cứu Phật giáo.

Luyện dịch tiếng anh Phật giáo do tác giả TG Minh Thạnh viết cho các Phật tử và tăng ni người Việt học tiếng anh để nghiên cứu và dịch thuật sách, tài liệu về Phật giáo. 

Đọc tiếp

CHÚ ĐẠI BI

Trì tụng Chú Đại Bi mỗi ngày để thuận lợi trong cuộc sống, gia tăng thuận duyên trong việc tu tập, Quý vị nhớ rải tâm từ cho bản thân và tất cả chúng sanh sau khi tụng.

Khi trì tụng Chú Đại Bi là chúng ta khơi dậy tự tính Phật trong mình, tiếp xúc được với năng lượng của chư Phật và Bồ Tát vì thế mà đẩy lùi nghiệp bất thiện và khiến cho nghiệp thiện phát khởi. Như vậy mình đã có thể tự cứu mình chứ không phải mong chờ Phật và Bồ Tát đến cứu mình.

Đọc tiếp

Sách Phật giáo hay TẶNG MIỄN PHÍ – Quản Trị Nhân Duyên – Tác giả TG Minh Thạnh

Sách hay Phật giáo TẶNG MIỄN PHÍ

"QUẢN TRỊ NHÂN DUYÊN"

 Tác giả Tg Minh Thạnh

Được sự đồng ý của tác giả Tg Minh Thạnh, các cư sĩ hùn phước ấn tống và phát tặng Sách hay Phật giáo "QUẢN TRỊ NHÂN DUYÊN" được tái bản lần thứ nhất.

Đọc tiếp