All posts in "PHIM NGẮN"
Share

PHIM NGẮN theo tinh thần Phật giáo: CƠ HỘI THỨ HAI

By Diệu Nhung / 2019-03-23

Phim ngắn theo tinh thần Phật giáo “Cơ hội thứ hai” với thông điệp “Sống chậm và trân quý sự có mặt của người mình thương”. Bộ phim được nhóm biên kịch Vinh Ân viết kịch bản phim, sản xuất bởi The Carpenters, được tài trợ bởi Đàm Linh Thất, Shop Thực dưỡng Sen Hồng, Yến Sào NATA Nest.