All posts in "Luyện Dịch Tiếng Anh"
Share

Sách Phật giáo tiếng Anh hay tặng miễn phí LUYỆN DỊCH TIẾNG ANH PHẬT GIÁO – TRANSLATION PRACTICE FOR BUDDHISM ENGLISH – TG Minh Thạnh

By Diệu Nhung / 2020-03-31

Sách Phật giáo tiếng Anh hay tặng miễn phí LUYỆN DỊCH TIẾNG ANH PHẬT GIÁO – TRANSLATION PRACTICE FOR BUDDHISM ENGLISH – TG Minh Thạnh. Đây là sách tự học tiếng Anh Phật giáo dành cho Phật tử và tăng ni người Việt học tiếng Anh để nghiên cứu và dịch thuật sách, tài liệu về Phật giáo. Trong sách này bao gồm đầy đủ tất cả các cấu trúc ngữ pháp căn bản mà người học tiếng Anh nào cũng cần phải ghi nhớ.

Share

Luyện Dịch Tiếng Anh Phật Giáo – Day 4

By Diệu Nhung / 2018-08-19

Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp BÀI 4 trong sách Luyện dịch tiếng anh Phật giáo do Thầy TG Minh Thạnh biên soạn.
Sách này đang được tái xuất bản, các bạn hãy thích trang Facebook và đăng ký vào danh sách email của chúng tôi để nhận được thông báo sớm nhất khi có sách tặng miễn phí.

Share

Luyện Dịch Tiếng Anh Phật Giáo – Day 3

By Diệu Nhung / 2018-04-12

Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp BÀI 3 trong sách “Luyện dịch tiếng anh Phật giáo” do Thầy TG Minh Thạnh biên soạn. Sách này đang được tái xuất bản, các bạn hãy thích trang Facebook và đăng ký vào danh sách email của chúng tôi để nhận được thông báo sớm nhất khi có sách tặng miễn phí.

​Day 3 – We spent two days doing penance for our mistakes

Trong bài này chúng ta sẽ học về :
– Expressions with Gerunds or Passive Gerunds
– Transitive verbs with To Infinitive verbs
– Transitive verbs with Direct objects and To infinitive verbs

Share

Luyện Dịch Tiếng Anh Phật Giáo – Day 2

By Diệu Nhung / 2018-01-25

“Luyện dịch tiếng anh Phật giáo” do tác giả TG Minh Thạnh viết cho các Phật tử và tăng ni người Việt học tiếng anh để nghiên cứu và dịch thuật sách, tài liệu về Phật giáo.

Hôm nay chúng ta sẽ học BÀI 2: Day 2 – They think this dharma teaching marvelous
Trong bài này chúng ta sẽ học về :
– Verbs with Present Participle
– Verbs with Bare Infinitive or Present Participle
– Verbs with Adjective or Past Participle
– Verbs with Object Complement
– Verbs with Gerund or Passive Gerund

Share

Luyện Dịch Tiếng Anh Phật Giáo – Day 1

By Diệu Nhung / 2018-01-06

Đạo Phật đã tạo nên tín ngưỡng và văn hóa khắp nơi trên thế giới. Đạo phật ngày nay đang được giảng dạy, được viết thành sách, được thảo luận và trao đổi chủ yếu bằng tiếng Anh ở các viện nghiên cứu Phật học ở khắp các châu lục. Các tu sĩ Phật giáo và các cư sĩ phải giao tiếp quốc tế với nhau chủ yếu sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Các quốc gia có đạo Phật là quốc giáo cũng sử dụng Anh ngữ để giao tiếp trong việc thực tập và nghiên cứu Phật giáo. “Luyện dịch tiếng anh Phật giáo” do tác giả TG Minh Thạnh viết cho các Phật tử và tăng ni người Việt học tiếng anh để nghiên cứu và dịch thuật sách, tài liệu về Phật giáo.

BÀI 1: Day 1 – The monk lives in a small pagoda
Trong bài này chúng ta sẽ học về:
– Intransitive verbs
– Transitive verbs
– Linking verbs
– Verbs with two objects
– Verbs with Bare Infinitive