Pháp thoại – Pháp Môn Di Lạc – Sống Trong Hiện Tại 1 – TG Minh Thạnh

Chào Quý vị,

Hôm nay mời Quý vị cùng Diệu Nhung nghe bài pháp thoại “Sống Trong Hiện Tại 1” trong loạt bài Pháp Môn Di Lạc do TG Minh Thạnh giảng.

Ngày xưa Đức Phật Thích Ca giảng chân lý về khổ thì trong thời đại mà Đức Phật Di Lạc hoằng pháp ngài sẽ giảng chân lý về tình thương.

Mời Quý vị nghe pháp trong chánh niệm.

Quý vị hãy chia sẻ bài pháp cho mọi người cùng nghe và thực tập nhé.

Mời Quý vị ghé thăm trang web của TG Minh Thạnh Đàm Linh Thất để đọc sách và các bài giảng pháp và trang Thiền Vipassana Bhavana NARADA để học và thực tập Thiền Minh Sát .

Kính chúc Quý vị mỗi ngày đều thực tập được sự tinh tấn.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Hòa Bình Tam Thế Di Lạc Phật. 

Leave a comment: