All posts in "PHÁP MÔN DI LẠC"
Share

Pháp thoại – Pháp Môn Di Lạc – Sống Trong Hiện Tại 2 – TG Minh Thạnh

By Diệu Nhung / 2016-12-22

Chào Quý vị, Hôm nay mời Quý vị cùng Diệu Nhung nghe bài pháp thoại “Sống Trong Hiện Tại 2” trong loạt bài Pháp Môn Di Lạc do TG Minh Thạnh giảng.

Thân người của chúng ta được tạo thành bởi tứ đại: đất, nước, lửa, gió (không khí), nhờ có thần thức kết hợp với tứ đại này mà chúng ta mới có thể vận động. Nếu không có thần thức thì tứ đại sẽ tan rã.

Page 3 of 3