KINH ĐỨC PHẬT RA ĐỜI – Sách nói “Thiền Môn Nhật Tụng”

Sắp tới Ngày Phật Đản, hôm nay Diệu Nhung mời Quý vị nghe “Kinh Đức Phật Ra Đời” trong chánh niệm.

Bắt đầu từ hôm nay Diệu Nhung sẽ đăng các bài kinh tiêu biểu trích trong sách “Thiền Môn Nhật Tụng” do TG Minh Thạnh tổng hợp và biên soạn. Mỗi ngày Quý vị có thể chọn ra một số bài kinh để tụng hoặc nghe đọc kinh tùy theo cái nào thuận lợi cho Quý vị. Đọc tiếp